redukčný rez vŕby, zima, 1/2 roka po omladení
     
 Dubnica, omladenie vŕby /1 rok po reze/
     
 Piešťany, omladenie vŕby /4 mesiace po reze/
     
 Camp Lodenica Piešťany 2006, redukčný rez topoľa, s priemerom 2m
     
 Dolný Lieskov, 2002, lipa
 zastrešenie dutíny stromu silikónovou strieškou proti zatekaniu zrážkovej vody
     
 Borčice, 2005, lipa
 zastrešenie dutíny stromu silikónovou strieškou proti zatekaniu zrážkovej vody
     
 Makov, 2001, brest u Papaji
 zastrešenie dutíny stromu jemnou oceľovou mriežkou s povlakom silikónu proti zatekaniu zrážkovej vody
<
     
 Považská Teplá, 2005, lipa cintorín
 viazanie rizikových partií korún stromov lanami Gleinstein alebo Cobra
     
 Stankovany, 2006, lipa pred Obecným úradom
 viazanie rizikových partií korún stromov lanami Gleinstein alebo Cobra