Americká ambasáda Praha, 2001, výrub brestu /komplexné ošetrenie stromov, rizikové asanácie/
 
 Bošáca, 2005, ošetrenie jarabiny oskorušovej
 ukážka možnosti orezu a dosahu na okraj koruny stromu bez poškodenia horizontálneho ramena
     
 Turčiansky Ďur, 2003, výrub brestu
     
 Trenčianske Teplice, 2005, ošetrenie pagaštanu
     
 Nitra, 2002, výrub topoľa čierneho pyramidálneho
     
 Slovenská Ľupča, cintorín, 2005, výrub stromov